Tuesday, 19 November 2013

Yêu chồng

Một ông nọ trong lúc đang lúi húi sửa mái bếp thì bị ngã gãy tay. Hàng xóm đưa ông ta đi bệnh viện bó bột. Một lát sau thì bà vợ về nhà, hay tin bèn hớt hải đến bệnh viện tìm bác sĩ.

Bà ta hỏi:
- Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói tôi nghe tình trạng sức khoẻ của chồng tôi như thế nào sau khi bị gãy tay. Không biết rõ điều này thì tôi chết mất.
Bác sĩ đáp:
- Bà yên tâm, ông ấy rồi sẽ khoẻ dần thôi mà.
- Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ vẫn rửa bát được chứ ạ?

No comments:

Post a Comment