Tuesday, 19 November 2013

Ma ăn cỗ

Chồng già lấy vợ trẻ, chẳng mấy chốc mà sinh lực hao tổn, lâm bệnh nằm liệt giường. Biết mình không qua khỏi, ông gọi vợ lại dặn dò.

ghost-copy-1367664800_500x0.jpg
- Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
- Dạ... - Vợ thút thít.
- Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
- Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
- Lên đó nằm.

No comments:

Post a Comment