Tuesday, 19 November 2013

Khám bệnh

Người ta nói rằng, cứ ba người thì có một người có vấn đề về thần kinh. Hãy nghĩ về hai người bạn của bạn, nếu họ hoàn toàn bình thường thì hẳn là bạn cần xem xét kỹ lại bản thân. Thử nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn tự khám bệnh.

Hướng dẫn: Chờ cho hình ảnh tải xuống đầy đủ. Chụp tai nghe và tập trung nhìn vào giữa hình trong 5 phút. Nếu bạn không hề nhếch mép cười thì bạn hoàn toàn bình thường. Còn ngược lại?...
ec_Flash.gif

No comments:

Post a Comment