Tuesday, 19 November 2013

Phương pháp cổ truyền

Một cô gái da đỏ đi xe ngựa trên đường cao tốc thì bị cảnh sát dừng lại. Anh cảnh sát ân cần khuyên

- Tôi không muốn làm phiền cô mà chỉ muốn cảnh báo với cô rằng trục bánh sau đã gẫy, rất có thể sẽ gây nguy hiểm.
Cô gái:
- Cảm ơn anh! Tôi sẽ bảo chồng tôi sửa ngay khi về đến nhà.
Anh cảnh sát:
- Nhân tiện, tôi cũng nhắc cô là dây cương có đoạn mắc vào "chỗ ấy" của con ngựa. Người khác mà thấy có thể xem đó như một hành động ngược đãi súc vật. Cô cũng nên bảo anh nhà kiểm tra việc này nữa.
Cô gái:
- Một lần nữa xin cảm ơn anh! Tôi sẽ bảo chồng tôi kiểm tra ngay.
Nói là làm, về đến nhà, cô gái thông báo với chồng về cái trục sau bị vỡ. Anh chồng hứa sẽ thay một cái mới ngay.
- À còn nữa! - Cô gái nói tiếp. - Anh cảnh sát còn nói là có vấn đề gì đó không ổn với cái phanh khẩn cấp nữa đấy!

No comments:

Post a Comment