Tuesday, 19 November 2013

Chú chim chăm chỉ

Người ta thường nói: "Con chim dậy sớm bắt được sâu" hàm ý khuyên răn chúng ta nên thức khuya dậy sớm, làm việc chăm chỉ để đạt được thành công. Chuyện xảy ra dưới đây với chú chim sơn ca sẽ minh họa cho câu thành ngữ ấy.

No comments:

Post a Comment