Tuesday, 19 November 2013

Tính cách và số phận

Tính cách của mỗi người thường có tác động đến hành vi, lối sống của họ, mang đến những hệ quả tương ứng. Bạn hãy chọn nhân vật thích hợp với tính cách của mình trong đoạn phim dưới đây để hiểu thêm về bản thân mình nhé!

No comments:

Post a Comment