Tuesday, 19 November 2013

Chuyện chuối điện thoại

Claude đang đọc báo thì chuông điện thoại đổ hồi. Đầu dây kia hí hửng: "Alô! Jean đấy hả?"

- Bạn lầm rồi. Đây là số của Claude.
Năm phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:
- Jean phải không?
- Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Claude, ở đây chả có Jean nào cả.
Đọc được vài chữ, chuông lại reo. Claude chụp lấy điện thoại gầm lên:
- Alô!
- Claude đó hả?
- Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy...
- Bây giờ thì không, tìm được số máy của Jean rồi nhé!
Và cúp máy.

No comments:

Post a Comment