Tuesday, 19 November 2013

Quan tâm

Hai người bạn thân cùng nghiện thuốc lá nặng. Bẵng đi một dạo bặt tin nhau, họ tình cờ gặp lại và một người đã bỏ thuốc.

Người kia hỏi:
- Cậu bỏ thuốc lá rồi à?
- Ừ! Vợ tớ cấm.
- Chắc chỉ cấm hút ở nhà thôi chứ?
- Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.
- Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy?
- Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.
smoking-gun-1367719458_500x0.jpg

No comments:

Post a Comment