Tuesday, 19 November 2013

Lập luận có lý

nh chủ hiệu trong làng cố thuyết phục chàng nông dân mua một chiếc xe đạp, nhưng sau khi tính toán, anh ta thấy rằng giá như vậy là quá đắt và tìm cách từ chối.

Anh nông dân lập luận:
- Tôi thà bỏ tiền mua một con bò sữa còn hơn.
- Hãy thử hình dung xem - Chủ hiệu khăng khăng - Trông anh thộn tới mức nào nếu cưỡi con bò ấy mà đi.
- Nhưng nếu tôi cố vắt chiếc xe đạp ấy cho ra sữa thì trông còn thộn gấp bội.

No comments:

Post a Comment