Sunday, 22 December 2013

Xin dừng cuộc chơi


Một chàng trai đi tán gái ở làng bên, lúc về gặp trai làng chặn lại và bảo.


- Thằng kia, theo luật của làng này, có 4 phương án cho mày lựa chọn trước khi về:
A: Sẽ ăn đấm.
B: Phải ăn đấm.
C: Bị ăn đấm.
D: Được ăn đấm.
Sau một hồi suy nghĩ nát óc, chàng trai bảo:
- Tớ xin chọn "dừng cuộc chơi" ở đây!
- ?!
Ốc Sên (Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment