Sunday, 22 December 2013

Khó kiêng

Khó kiêng

Công ty nọ tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân viên. Sau khi khám bệnh, một anh chàng ra về, vẻ cực kỳ thiểu não.

Thấy vậy, cô vợ hỏi:
- Bác sĩ bảo sao hả anh?
- Bác sĩ bảo anh không được “quan hệ” trong hai tháng, còn John bạn anh thì không được hút thuốc trong ba tháng.
- Ừ, kiêng cữ như vậy cũng tốt, anh ạ!
Được một tuần, trước khi đi ngủ cô vợ thỏ thẻ:
- Anh à, sáng nay đi chợ em gặp anh John.
- Thì sao?
- Anh ấy đã... hút thuốc rồi.

No comments:

Post a Comment