Sunday, 22 December 2013

Trọng bệnh

Trọng bệnh

Sau một đợt trị liệu kéo dài nhiều tháng, bác sĩ tâm lý gọi bệnh nhân lên phòng làm việc, ân cần thông báo.

- Thưa ông! Tôi hài lòng thông báo là ông đã hoàn toàn khỏi chứng hoang tưởng tự đại, luôn ngỡ mình là ông lớn. Chúng ta có thể ngừng đợt điều trị từ bây giờ...
- Cảm ơn bác sĩ! Để thanh toán, tôi sẽ gửi cho ông tấm chi phiếu trị giá 10 triệu đôla!
***
Bác sĩ tâm lý hỏi bệnh nhân:
- Anh nói xem anh gặp chuyện gì không vừa ý?
- Thưa bác sĩ, tôi luôn bị những cơn ác mộng hành hạ.
- Loại ác mộng nào?
- Tôi mơ thấy tôi đi lấy vợ.
- Ồ, sao lại nói đó là ác mộng?
- Thưa, đúng ạ! Tôi mơ thấy cưới vợ tôi.

No comments:

Post a Comment