Sunday, 22 December 2013

Huênh hoang

Huênh hoang

Trong khi đợi khám bệnh, ba phụ nữ giết thời giờ bằng cách khoe về chồng mình. "Chồng tôi làm ở ngân hàng và mỗi năm kiếm được 20 triệu đôla", người thứ nhất nói.

- Chồng tôi là diễn viên, từng đóng hơn một trăm bộ phim - người thứ hai kể.
- Chồng tôi thì mỗi khi tôi ăn mặc khêu gợi, sáu con chim bồ câu có thể đậu thoải mái trên đó cơ nhé - người thứ ba tự hào.
Cả ba im lặng một lúc, rồi người thứ nhất cất tiếng:
- Ban nãy tôi nói hơi quá, thật ra chồng tôi chỉ là một viên chức quèn ở ngân hàng, lương rất thấp.
- Tôi cũng xin thú thật - người thứ hai nói - Chồng tôi mới chỉ đóng một vai phụ, xuất hiện có nửa phút trên phim, và cũng chẳng phải nói câu nào.
- Ban nãy tôi cũng phóng đại thế thôi - người thứ ba thở dài - Tôi bảo lúc chồng tôi hứng lên, sáu con bồ câu có thể đậu trên đó. Kỳ thực, chỉ một con có thể đậu được thôi, mà cũng chỉ đậu một chân...

No comments:

Post a Comment