Sunday, 22 December 2013

Bạn của trọng tài

Bạn của trọng tài

Một câu lạc bộ bóng đá tổ chức lễ hội hàng năm cho các cổ động viên ruột. Ba người muốn tham dự, nhưng họ không có vé. Thoáng nhìn thấy bóng dáng vị trọng tài địa phương, một người bỗng nghĩ ra cách.

Họ nói với người gác cửa: “Chúng tôi là bạn của vị trọng tài trong kia”.
“Vớ vẩn. Chẳng lão trọng tài nào lại có tới tận 3 người bạn hết”, người gác cửa phũ phàng đáp lại và tống cả bọn ra ngoài.

No comments:

Post a Comment