Sunday, 22 December 2013

Vỏ của 'vũ khí'

Vỏ của 'vũ khí'

Cô oshin mới được tuyển vào dọn phòng bà chủ vào buổi sáng. Trong lúc trải lại ga giường, chợt cô thấy những vật thể lạ bên trong.

Cô hầu cứ nhìn chăm chú. Thấy thế bà chủ đỏ mặt hỏi:
- Thế ở quê cô người ta không sinh hoạt vợ chồng à?
Cô hầu:
- Dạ thưa bà có chứ, nhiều nữa là đằng khác!
Bà chủ:
- Thế sao cô có vẻ lạ lẫm thế?
Cô hầu:
- Dạ! Nhưng bọn cháu chẳng bao giờ phải lột vỏ của nó ra như bà...

No comments:

Post a Comment