Monday, 30 December 2013

Cười té ghế ngày 31/12

Du thuyền trên sông mơ...

hehe
hehe
cuoi-3-2069-1388455474.jpg
Vợ chồng nhà bá đạo.
cuoi-4-2142-1388455474.jpg
Bố mẹ em bé chắc là Lâm Sung quá!
cuoi-5-5843-1388455475.jpg
Thảm họa của bé.
cuoi-6-9375-1388455477.jpg
Dáng ngồi duyên dáng cỡ nào để ghế bị tổn thương nặng nề thế kia.
cuoi-9-8561-1388455477.jpg
Trời, sao mình xuất hiện khắp mọi nơi vậy kỳ?
cuoi-10-4679-1388455477.jpg
Đẳng cấp chở trứng.
cuoi-11-9229-1388455477.jpg
Giờ học kỹ thuật!!!
lanh-1-4352-1388456359.jpg
lanh-2-8800-1388456359.jpg
lanh-3-7006-1388456359.jpg

No comments:

Post a Comment