Sunday, 22 December 2013

Hạ cánh ẩu

Hạ cánh ẩu

Hai thợ mộc nọ nhận sửa mái chuồng gia súc cho một khu nông trại. Họ đang làm việc thì chiếc hộp đồ rỗng trượt xuống và đẩy ngã chiếc thang. Lúc đó còn khá sớm nên họ quyết định cứ tiếp tục công việc vì nghĩ rằng có thể sẽ nhờ được ai đó dựng thang giùm.

Tới sẩm tối hai người mới xong việc nhưng vẫn không thấy ai đi qua. Họ đi vòng quanh xem xét và quyết định, chỉ có cách nhảy xuống đống phân chuồng đang ủ ở bên chái nhà là ít nguy hiểm hơn cả.
Một người xung phong:
- Để tớ nhảy trước, nếu có bề gì thì cậu còn biết đường đề phòng.
Một tiếng "thụp" vang lên. Anh chàng ở trên mái nhà gọi xuống, vẻ lo lắng:
- Này! Cậu không sao đấy chứ! Ngập đến đâu hả?
Người ở dưới gào lên:
- Ổn cả! Tớ chỉ bị ngập đến mắt cá chân thôi! Cậu nhảy xuống đi.
Anh chàng trên mái nhà lao xuống và ngập sâu đến tận cổ. Anh ta quay sang than phiền với bạn:
- Thế mà cậu bảo chỉ ngập tới mắt chân cậu.
- Phải! - Anh chàng kia đáp - Nhưng mà tớ nhảy cắm đầu!

No comments:

Post a Comment