Sunday, 22 December 2013

Tưởng bở

Tưởng bở

Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi không có ai ra mở. Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một kế và gọi thật to

- Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian.
Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi:
- Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu.
Anh chồng liền bảo:
- Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hở em?

No comments:

Post a Comment