Monday, 30 December 2013

Đầu to óc quả nho

Trông đầu cậu rất to nhưng những hành động của cậu thì khiến thiên hạ nghĩ óc cậu chỉ bé bằng quả nho!

Đầu to óc quả nho
ảnh minh họa

Truyện tranh: Đầu to óc quả nho - 2

Truyện tranh: Đầu to óc quả nho - 3

Truyện tranh: Đầu to óc quả nho - 4

*

* *

Truyện tranh: Đầu to óc quả nho - 5

Truyện tranh: Đầu to óc quả nho - 6

Truyện tranh: Đầu to óc quả nho - 7

Truyện tranh: Đầu to óc quả nho - 8

No comments:

Post a Comment