Wednesday, 5 March 2014

Định nghĩa bạn

- Bạn thân giống như bao cao su, luôn luôn bảo vệ ta.

- Bạn tốt giống Viagra, dựng ta dậy mỗi khi gục ngã

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.net

No comments:

Post a Comment